Telefoonnummer
0251-319042

Incasso Keurmerk – NVI

Incasso Keurmerk – NVI

Het NVI Incasso Keurmerk is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).

Voor opdrachtgevers betekent het Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner, waaraan hoge eisen worden gesteld.

Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling.

Brynhild Incasso heeft betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan en wil dat uitdragen door zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan Brynhild Incasso zich houdt en waarop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Brynhild Incasso is en aspirant lid, en de verwachting is om in 2018 een volwaardig lid te worden. Het keurmerk neemt er een jaar de tijd voor om ons te toetsen.