Telefoonnummer
0251-319042

Incasso Keurmerk – NVI

Incasso Keurmerk – NVI

Het NVI Incasso Keurmerk is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).

Voor opdrachtgevers betekent het Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner, waaraan hoge eisen worden gesteld.

Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling.

Brynhild Incasso heeft betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan en wil dat uitdragen door zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan Brynhild Incasso zich houdt en waarop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Brynhild Incasso is sinds 15 november 2017 officieel lid van de NVI (Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen). Op 22 juli 2021 is Brynhild Incasso opnieuw getoetst door het onafhankelijke Keurmerkinstituut b.v. te Zoetermeer. Door deze toetsing is geconstateerd dat Brynhild Incasso wederom voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in het document: Criteria Incassokeurmerk 2019.

Het huidige kwaliteitscertificaat, welke officieel is afgegeven op 22 juli 2021 is geldig tot 5 september 2023.